Zostaw wiadomość

    Napisz lub odwiedź na

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Balcerzak Sp. z o.o., Wróblów 38, 67-410 Sława, tel. 683566682, e-mail: balcerzak@balcerzak.pl, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail inspektorodo@balcerzak.pl, tel. 683565647, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu wyczerpania odpowiedzi na zgłoszenie 5) Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na automatyzowanym profilowaniu danych osobowych. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi.

    warzywa